คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (fkeservice verson 1.0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

1.เกี่ยวกับโปรแกรม

- เป็น โปรแกรมฟรี 100 % เนื่องด้วยตัวผม(ช่างกบลูกน้ำกว๊าน)พัฒนาไว้ใช้เองในร้าน
- เป็น webbase technology (ง่ายๆคือทำงานแบบเว็บครับ)
- ใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL ,Jquery (ที่ใช้ได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
- ใช้ Appserv ,Apache2.2 เป็น webserver service

- จากการทดสอบสามารถรันบน web brower ได้ดังต่อไปนี้ ie,chrome, opera,spark แต่จะมีปัญหาเรื่องการ print pdf ใน firefox

- ออกใบรับของ และใบเสร็จรับเงินได้ครับ
- ค้นหาข้อมูลเครื่องซ่อมย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วครับ (รองรับรายการซ่อมได้มากกว่า 1 ล้านรายการ)
- รองรับการใช้งานค้นหาด้วย barcode
- รองรับการติดตามการซ่อมด้วย รหัส QR code
- สามารถนำไปดัดแปลงแก้ไขใช้ได้ภายใต้ GNU licent (ไปหารายละเอียดอ่านเองนะครับ)
- โปรแกรมสามารถติดตั้งได้บน windows os และ linux os (แต่ในคู่มือนี้แสดงการติดตั้งบน windows)
- โปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้งในเครื่องตัวเอง หรือใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้(แต่ต้องมีการ setup ค่าเพิ่มเติม)

ก่อนติดตั้ง อ่านการใช้งานโปรแกรมข้อ 4 ดูก่อนนะครับว่าตรงตามความต้องการของท่านหรือไม่

Download โปรแกรมทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

 

2.การติดตั้ง Appserv

เมื่อท่านแตกไฟล์ fke_web.rar ท่านจะได้ ข้อมูลตามภาพ

รูปที่ 1

ดับเบิลคลิกที่ file appserv-win32-2.2.10.exe

รูปที่ 2

คลิก Next >

รูปที่ 3

คลิก I Agree

รูปที่ 4

เลือก ที่เก็บโปรแกรมหลัก ถ้าไม่เปลี่ยนก็คลิก Next >

รูปที่ 5

 

ปกติหน้าจอนี้จะเลือกให้ทั้งหมดอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้เลือกทั้งหมดให้ท่านเลือกทุกตัวเลือก แล้วคลิก Next >

ส่วนรายละเอียดตัวเลือกนั้นไปศึกษารายละเอียดเอาเองนะครับ

รูปที่ 6

Server Name ใส่อะไรก็ได้

Admin .. Email ก็ใส่ email ท่าน

คลิก Next >

รูปที่ 7

ช่องว่าง Enter root Password และ Re-enter root Password ให้ใส่ค่า 1234 เหมือนกัน

ถ้าท่านใส่ค่าอื่น ท่านจะต้องไปทำการแก้ไข file สำหรับ connect database อีกที ซึ่งจะอธิบายในภายหลัง

แต่ค่าที่ติดมากับโปรแกรมคือค่า 1234

ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ต้องเลือกอะไร คลิก Install รอสักครู่

รูปที่ 8

รูปที่ 9

คลิก Finish เพื่อรันโปรแกรม

จากนั้นให้ท่านทดสอบด้วยการเปิด Internet Explorer แล้วพิมพ์ http://localhost

ถ้าขั้นตอนการติดตั้ง Appserv นี้สำเร็จจะมีหน้าจอดังรูปที่ 10

 

รูปที่ 10

ถ้าไม่ได้ตามนี้ลอง restart เครื่องของท่านแล้ว ทดสอบด้วยการเปิด Internet Explorer แล้วพิมพ์ http://localhost

ถ้ายังไม่ได้ลองติดตั้งใหม่ตามข้อ 2 อีกทีครับ

 

 

 

3.การติดตั้งตัวโปรแกรม และ ฐานข้อมูล

 

การติตตั้งโปรแกรม

จากรูปที่ 1 ให้ท่าน คัดลอก folder ชื่อ "fkeservice" แล้วนำไปวางไว้ที่ห้อง C:\AppServ\www (ถ้าท่านเปลี่ยนห้องตอนติดตั้งตามรูปที่ 4 ก็ให้เปลี่ยนแปลงตามนั้น)

เมื่อ คัดลอกไฟล์เสร็จสิ้นทั้งหมดเป็นอันว่าการติดตั้งตัวโปรแกรมสำเร็จแล้ว

แต่ยังไม่สามารถทำงานได้เพราะเราจะต้องติดตั้งฐานข้อมูลด้วย

รูปที่ 11

 

การติดตั้งฐานข้อมูล

จากรูปที่ 1 เช่นกัน ให้ท่านเข้าไปใน folder "data"

และคัดลอก folder ที่ชื่อ "fkeservice" (ชื่อจะเหมือนกับ folder โปรแกรมแต่ข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับอย่าคัดลอกผิดที่นะครับ)

แล้วนำมาวางไว้ที่ห้อง C:\AppServ\MySQL\data

รูปที่ 12

 

 

แค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง ฐานข้อมูลครับ

ถือว่าเราติดตั้งโดยสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว

ท่านสามารถทดสอบโปรแกรมด้วยการเปิด Internet Explorer

แล้วพิมพ์ http://localhost/fkeservice ก็จะได้หน้าจอตามรูปที่ 13

รูปที่ 13 หน้าแรกโปรแกรม

ส่วนการใช้งานโปรแกรมในหัวข้อถัดไป

 

 

4.การใช้งานโปรแกรม

 

 

 

 

 

เนื่องด้วยเป็นโปรแกรมที่พัฒนาไว้ใช้เองในร้านซ่อม จึงมีเมนูการใช้งานง่ายๆดังรูป ที่ 13 สามารถอธิบายการใช้งานได้ดังนี้

 

 

4.1 เมนูรับงาน

หน้าแรกคือหน้าสำหรับรับงานครับ

* คือช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ

 

ใบรับ 1 ใบสามารถรับได้มากกว่า 1 รายการซ่อมนะครับ

การใช้งานอธิบายในรูปนะครับ

รูปที่ 14

เมื่อกรอกข้อมูลตามต้องการ คลิกปุ่ม "รับงาน"

รูปที่ 15

เมื่อรับงาน 1 รายการแล้วท่านสามารถรับเพิ่มได้อีกโดยการ กรอกข้อมูลเฉพาะในกรอบด้านล่างดังรูปที่ 15 แล้วบันทึกด้วยการคลิกที่ปุ่ม "รับงานซ้ำ" แต่ถ้าต้องการแค่รายการเดียวก็ไม่ต้องกรอกหรือคลิกปุ่มใดๆเพิ่ม

ถ้าต้องการพิมพ์ใบรับซ่อมให้คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบรับซ่อม"

โปรแกรมก็จะแสดงแสดงใบรับซ่อม ดังรูปที่ 16

รูปที่ 16

ข้อความในบล็อค 1,2,3 นั้นสามารถแก้ไขได้ที่ เมนู วิธีการจัดการระบบ -> หัวข้อแก้ไขข้อมูลระบบ

 

แต่ถ้าท่านต้องการใช้งานใบรับซ่อมแบบ manual (ด้วยการเขียนมือ)

ก็สามารถเลือกพิมพ์ได้ที่เมนู รายงาน->ใบรับของแบบกรอกเอง

รูปที่ 17

 

รูปที่ 17.2 รูปใบรับซ่อมแบบกรอกเอง

 

 

 

4.2 เมนูค้นหา

ก็จะมีเมนูย่อยอยู่ 5 เมนูย่อยนะครับ

ส่วนการใช้งานไม่ยากนะครับ ลองไปใช้เอง แต่ผมจะแนะนำการค้นหาแบบที่เราน่าจะใช้บ่อยคือ ค้นหา->ตามสถานะ / วันที่ รับจ่าย

รูปที่ 18

ถ้าท่านต้องการให้แสดงรายการทั้งหมด ให้คลิกตัวเลือก "ไม่ระบุวัน และเลือกสถานะ" ถ้าท่านไม่เลือกสถานะ มันจะแสดงทุกรายการที่ท่านมีอยู่

นั่นก็จะเท่ากับว่าถ้ามีข้อมูลมากจะทำให้เครื่องประมวลผลช้า แต่ถ้าข้อมูลท่านมีไม่มากก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใด

พูดถึงเรื่องสถานะนั้น เราจะทำการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลังจากค้นหาได้แล้ว แล้วคลิกปุ่มแก้ไขตามรูปที่ 19 ครับ

รูปที่ 19 หน้าจอแสดงข้อมูลจากการค้นหา

ท่านจะสังเกตได้ว่า ถ้าสถานะ "อยู่ระหว่างซ่อม" จะไม่มี icon บารโค้ดและ QR code

เมื่อเราเลือกปุ่มสำหรับแก้ไขก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของการแก้ไขครับ

รูปที่ 20 หน้าจอสำหรับการแก้ไข

 

ถ้าท่านต้องการบันทึกรายละเอียดอะไหล่และราคาก็คลิกเลือกที่รายการอะไหล่ แล้วป้อนข้อมูลไป บันทึกโดยการคลิกปุ่ม "เพิ่ม"

รูปที่ 21

ถ้าต้องการออกจากหน้าต่างรายการอะไหล่คลิก "ยกเลิก"

ราคารวมนั้นจะทำการคำนวณอัตโนมัติ จากค่าอะไหล่ บวก กับค่าบริการตามข้อมูลที่ท่านกรอก หลังจากการแก้ไขใดๆให้ท่านทำการบันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม "บันทึก" บริเวณด้านล่าง

 

ส่วน file อ้างอิงนั้นผมออกแบบมาสำหรับ link ไปวงจรทีวี และ eepromโดยเฉพาะ การที่จะ link ไปได้ผมจึงต้องเอา วงจรไปเก็บไว้ใน

folder ที่ชื่อว่า TV_CIRCUIT ภายใต้ห้องของโปรแกรม (ตามหัวข้อที่ 3)

เมื่อมีข้อมูลก็สามารถคลิกเลือกเพื่อบันทึกเป็นรายการได้ดังรูปที่ 22

รูปที่ 22

 

ส่วน link อ้างอิงนั้น ผมจะออกแบบมาว่าผมหาข้อมูลการแก้ไขอาการเสียมาจากไหนบ้างก็ไป คัดลอก url (เช่น http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=131202.0) อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับ

รูปที่ 23 ภาพตัวอย่างการคัดลอก url ในวงสีเขียว

รูปที่ 24 การบันทึก link

 

 

 

4.3 เมนูรายงาน

ส่วนของเมนูรายงาน เมนูย่อยแรกคือ "ใบรับของกรอกเอง" เคยอธิบายไปก่อนหน้าแล้วครับ (รูปที่ 17.2)

เมนู "รายรับ รายจ่าย คงเหลือ" ยังไม่ได้ทำครับ ทำไว้แต่เมนู (555)

เมนูใบเสร็จรับเงินนั้นมีช่องทางมาได้ 3 ช่องทางคือ

1. ต่อเนื่องมาจากหัวข้อแก้ไขข้อมูล จะมีปุ่มออกใบเสร็จ อยู่ด้านล่าง เชื่อมโยงมา

2.เมื่อท่านเข้าเมนูค้นหาข้อมูลแล้วคลิกมาจาก icon ปริ้นใบเสร็จ (รูปที่ 19)

3.คลิกเมนูโดยตรง แต่ถ้าคลิกที่เมนูโดยตรงท่านต้องใส่เลขที่ใบรับก่อนถึงจะแสดงขั้นตอนต่อไปได้

 

รูปที่ 25 หน้าจอแสดงก่อนปริ้นใบเสร็จ

 

ใบเสร็จหนึ่งใบสามารถออกรายละเอียดได้มากกว่า 1 รายการ ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการเหล่านั้นต้องอยู่ในใบรับเดียวกัน

กรณีมีมากกว่า 1 รายการแล้วท่านไม่ต้องการรายการไหนออกใบเสร็จให้ คลิกตัวเลือก ด้านหลังรายการนั้นออก ระบบก็จะคำนวณไห้ใหม่

ถ้าต้องการแสดงรายละเอียดในใบเสร็จแบบแยกรายการ ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ให้เลือก หน้า "แสดงรายละเอียด"

 

รูปที่ 26 ใบเสร็จแบบแสดงรายละเอียด

ถ้าไม่เลือกแสดงรายละเอียด ก็จะไม่แจกแจงค่าอะไหล่ และค่าบริการ

 

 

4.4 เมนูการจัดการระบบ

เมนู จัดการยี่ห้อ

เนื่องจากผมเพิ่มเริ่มงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ประมาณสองปี บางทียี่ห้อที่อยู่ในฐานข้อมูลผมอาจจะไม่ครบเลยเปิดช่องให้ท่านเพิ่มหรือแก้ไขเองได้ในเมนูนี้นะครับ ลองใช้เองไม่ยากครับ

 

เมนู ยี่ห้อในอุปกรณ์ต่างๆ

เป็นเมนูสำหรับจัดหมวดหมู่ของยี่ห้อในอุปกรณ์ต่างๆ มันจะทำเลือกข้อมูลง่ายขึ้นในหน้าสำหรับกรอกข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

รูปที่ 27

ท่านต้องเลือกอุปกรณ์ก่อนเช่น "ทีวี" ก็จะแสดงกรอบรายการอยู่ 2 กรอบคือ 1.รายการยี่ห้อที่มีอยู่ในอุปกรณ์นั้นๆ กับ 2.รายการยี่ห้อที่ไมมีในอุปกรณ์นั้นๆ

ทั้งสองกรอบรวมกันแล้วจะเท่ากับยี่ห้ออุปกรณ์ทั้งหมดที่มี ถ้าไม่มียี่ห้อที่ท่านต้องการให้ไปเพิ่มที่เมนู "จัดการยี่ห้อ แล้วเข้าไปเพิ่มยี่ห้อก่อนครับ"

กรอบซ้ายมือ ตัวอักษรสีเขียว "รายการยี่ห้อที่มีอยู่ใน..." คือที่ผมเลือกยี่ห้อไว้ใช้งานกับอุปกรณ์นี้ก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าท่านต้องการเลือกเพิ่มให้ คลิกเลือกที่กรอบสีแดงด้านขวา เลือกยี่ห้อที่ท่านต้องการแล้ว คลิกปุ่ม "เพิ่ม" ยี่ห้อที่เลือกก็จะกลับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือถือว่าเลือกเรียบร้อยแล้วครับ

 

เมนูแก้ไขข้อมูลระบบ

เมนูนี้จะเป็นตัวกำหนดค่าสำคัญต่างๆของระบบทั้งหมดสิ่งที่ท่านไม่ควรแก้ไขได้แก่ ข้อ 2,6,17

รูปที่ 28 เมนูแก้ไขข้อมูลระบบ

ถ้าท่านแก้ไขแล้วทำให้โปรแกรมเพี้ยนหรือเออเรอ ให้คลิกปุ่ม คืนค่าเดิม แล้วค่อยแก้ไขใหม่แล้วทำการบันทึก

 

 

เมนูสำรองฐานข้อมูล

เมนูนี้จะใช้สำหรับ backup หรือ สำรอง ฐานข้อมูลซึ่งจะเก็บในรูปแบบ .sql file และที่เก็บก็จะเก็บไว้ใน folder ที่เรากำหนดไว้ในเมนูแก้ไขข้อมูลระบบข้อที่ 20

แต่ท่านจะต้องแน่ใจว่ามีfolder นั้นอยู่จริงเพราะระบบจะไม่ได้สร้าง folder ให้อัตโนมัติ

อย่างเช่นที่กำหนดในข้อ 20 เป็น D://fke_data นั้นแสดงว่าใน ไดฟ์ D ของท่านต้องมี folder ที่ชื่อ fke_data อยู่แล้วถ้าไม่มีให้ไปสร้างไว้ ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถสำรองข้อมูลไว้ได้ถูกต้อง

คลิกปุ่ม "Save" เพื่อสำรองฐานข้อมูลไว้เป็นประจำกัน แล้วเข้าไปดูใน folder ที่เรากำหนดไว้ว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือยัง ถ้าไม่มีข้อมูลให้กลับไปดูการกำหนดค่า folder ข้อ 20 ในการกำหนดระบบให้ถูกต้อง

รูปที่ 29 ถ้าการสำรองข้อมูลสำเร็จก็จะได้ file นามสกุล เหมือนในรูป

 

5. การใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายภายใน และเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

 

การใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายภายใน

การใช้งานแบบนี้ท่านจำเป็นที่จะต้องรู้หมายเลข ip ของเครื่อง หรือชื่อของเครื่อง ที่ลงโปรแกรมไว้(เราเรียกว่าเครื่องแม่)

การดูชื่อเครื่องแม่ และ หมายเลข ip ของเครื่องดังรูป ที่30,31

รูปที่ 30 คลิกขวา mycomputer ->properties

ส่วนการดู ip เครื่องนั้นให้เข้าไปที่ Start -> พิมพ์ cmd จะเปิด command windows หน้าจอสีดำ ให้พิมพ์ ipconfig ตามรูปที่ 31

รูปที่ 31 การดูหมายเลข ip เครื่อง

การเปิดใช้งานก็เปิด บราวเซอร์ แล้วพิมพ์ url ดังนี้ http://(ตามด้วยชื่อเครื่องหรือหมายเลข ip)/fkeservice ตัวอย่างตามรูปที่ 32,33

รูปที่ 32 การเข้าโดยเรียกผ่าน ip เครื่องแม่

รูปที่ 33 การเข้าโดยเรียกผ่านชื่อเครื่องแม่

 

หมายเหตุ: ชื่อเครื่องและหมายเลข ip นี้จะสัมพันธ์กับเมนู การจัดการระบบ เมนูย่อย แก้ไขข้อมูลระบบในข้อ 17 นะครับถ้าใช้แบบไหนก็ต้องตั้งค่าให้เหมือนกันด้วยครับ (แก้ไขเฉพาะในวงเล็บสีแดง) เพราะไม่เช่นนั้นระบบติดตามแบบใช้ QR code จะหาไม่เจอครับ

รูปที่ 34

 

ส่วนการเข้าผ่านเครือข่ายภายนอกนั้น ท่านจะต้องทำการเช่า server ที่รองรับการทำงานของภาษา PHP ฐานข้อมูล MySql ซึ่งปกติก็จะเป็น Linux plan

ส่วนการติดตั้งนั้นท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับ แต่ถ้าต้องการการติดตามโดยใช้ QR code ก็จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลในรูปที่ 34 เช่นเดียวกันโดยเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนเนม websit ท่านเอง (การติดตั้งใช้งานบนเว็บจริงนั้นต้องอธิบายกันยาวครับเอาไว้ภาคสองนะครับ)

 

 

 

การใช้ QR code ในการติดตามข้อมูล

หัวข้อนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับ แต่มันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ

1. หลังจากท่านจำหน่ายงานให้ลุกค้าแล้วทำการปริ้น QRcode ติดไว้เรียบร้อยแล้ว

รูป QR code ตัวอย่าง

2.ตอนติดตามท่านก็ใช้ สมาร์ทโฟนของท่าน(ที่ลงโปรแกรมอ่าน QR code เรียบร้อยแล้ว และเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน) แสกนแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของเครื่องได้ทันที

 

รูปที่ 36 ใช้ windows phone แสกน qrcode

รูปที่ 37 Qr code ค้นเจอรายการแล้วครับ